วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนการสอน ครั้งที่ 17

- อาจารย์จ๋า ให้นักศึกษา แสดงความคิดเห็น ลงในกระดาษ เรื่อง Tablet 
     : โดยแล้วแต่ นักศึกษาจะแสดงความคิดเห็นออกมาในรูปแบบใดก็ได้

-  นักศึกษา ได้เขียนแสดงความคิดเห็นถึง ข้อดี  และ  ข้อเสีย  เป็น 2 รูปแบบ คือ
     : การเขียนบรรยาย  
     : การทำเป็น Mind Map

ข้อดี
     : มีการอัพเดต อยู่ตลอดเวลา
     : มีความทันสมัย ก้าวทัน เข้าสู่ อาเซี่ยน
     : มีภาพ มีสื่อ ที่ทำให้เข้าใจได้มากขึ้น
     : มีทักษะที่ดี
     : เปิดโลกกว้าง ในการใช้ เทคโนโลยี

ข้อเสีย
     : พัฒนาการทางสังคม ( เด็กเกิดการ หมกหมุ่นอยู่คนเดียวมากเกินไป )
     : พัฒนาการทางสติปัญญา  ( ไม่เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ ไม่ได้ใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 )
     : เด็กไม่ได้ เปิดโลกทัศน์ ทั้ง 360 องศา
     : สัมผัสได้ด้วยตา แต่จับต้องไม่ได้

- อาจารย์จ๋า ลงเนื้อหาในการสอบ ให้แล้ว ในบล็อก ให้นักศึกษาอ่าน เพื่อสอบ  สอบ10 เปอร์เซ็น

- อาจารย์จ๋า พูดเรื่อง การทำบล็อก
   : ให้ทำบล็อก โพสในแต่ละครั้ง หลังเลิกเรียน
   : การที่อาจารย์พูดเรื่องเรียนซ้ำๆ เพื่อให้เด้ก เกิดการบันทึก การเรียนรู้ในเรื่องที่ อาจารย์พูด
   : เขียนขยายหัวข้อโพสในแต่ละครั้ง
 
- วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
  1. การจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก สามารถนำไปใช้ได้ เช่น การทำแมฟ สามารถนำไปใช้กับการสอนเด็กได้
  2. การสัมภาษณ์เด็ก เพื่อให้เห็นสภาพจริง

- อาจารย์แจก สติ๊กเกอร์ใส เพื่อนำมาติดปฏิทิน

- ส่งปฏทิน

ปฏิทิน พยัญชนะ ตัว พ.  ^^


ผลงานออกมา สวยงาม ดั่งความตั้งใจ ^^* การบันทึก ประเมินตามเนื้อหา 
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนการสอน ครั้งที่ 16

- อาจารย์ ชี้แจง เรื่อง  > บล็อก
                                    > องค์ประกอบของบล็อก
                                 
- อาจารย์ พูดเรื่อง การเพิ่ม ลิ้งค์
   การเพิ่ม  ลิ้งค์ ที่เป็นแหล่ง >  การเรียนรู้
                                              > กิจกรรมส่งเสริมภาษา
                                              > แหล่งสนับสนุน
                                              > องค์ความรู้ / ทฤษฎีต่างๆ

   การเพิ่ม ลิ้งค์เพื่อนที่เรียน เซค เดียวกัน ทั้งหมด

- อาจารย์ ตรวจเช็ค ความเรียบร้อย บล็อก ของนักศึกษา แต่ละคน

- อาจารย์ พูดเรื่อง การเพิ่มเติม สิ่งที่เป็นประโยชน์ กับ บล็อก ของแต่ละคน

- อาจารย์ให้จับคู่ วิเคราะห์ เรื่องที่ดู จาก โทรทัศน์ครู


โทรทัศน์ครู 

    เรื่อง   แปลงนาสาธิต การจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการ ป.3 คุณครูณัฐดน  ขัติสะ โรงเรียนบ้านต้นหนุน ( หนุนราษฎร์สามมัคคี ) การบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอน ทั้งในเรื่องของ อาชีพและการดำเนินชีวิต
   
วิเคราะห์ได้ ดังนี้


     จากที่ดิฉันได้ชม  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ป.3 คุณครูณัฐดน ขัติสะ รร.บ้านต้นหนุน ( หนุนราษฎร์สามัคคี ) ทำให้ดิฉันได้ทราบถึง วิธีการสอนที่เหมาะกับโรงเรียนที่มีครูสอนแบบไม่ครบชั้นเรียนที่ดีมากเลยคะ เป็นการบูรณาการโดยนำวิชาชีพในท้องถิ่น เข้ามาเพื่อสอนทั้งในเรื่องของ อาชีพ และการดำเนินชีวิต ของนักเรียน  นับว่าเป๋็นตัวอย่างที่ดีมากเลยคะ คุณครูได้นำเอาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุด มาเป็นประเด็นหลักแล้ว  เป็นการเรียนรู้คู่กับธรรมชาติ โดยเฉพาะ วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้สังเกต ต้นไม้ที่เป็นของจริง ทำให้นักเรียนได้เห็น ส่วนประกอบได้ชัดเจนมากขึ้น ดีกว่าที่จะเรียนในหนังสือเพียงอย่างเดียวบันทึกการเรียนการสอน ครั้งที่ 15

- อาจารย์ ให้นำเสนอ การเล่านิทาน โดยมี หัวข้อ ดังนี้

  1. เล่าไป พับไป
  2. เล่าไป วาดไป
  3. เล่าไป ฉีกไป
  4. เล่าไป ใช้เชือกไป


คู่ของ ดิฉัน เล่าโดย การเล่าไป ฉีกไป

นิทาน เรื่อง สุนัขจิ้งจอก กับ องุ่นแสนอร่อย
โดยฉีก เป็น องุ่น

บันทึกการเรียนการสอน ครั้งที่ 14

- อาจารย์ตรวจเช็ค ปฏิทิน


- อาจารย์ พูดเรื่องการ อบรม  ชดเชยการเรียนใน วันอาทิตย์

- อาจารย์ แจก เพจ กับ สี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการทำ งานปฏิทิน

- อาจารย์ พูดเรื่อง ภาษา และ เทคนิคการสอนภาษา ดังนี้
         
        ปริศนา คำทาย

        กิจกรรมภาษา
        เช่น  : การเล่าเรื่องจากภาพ   ศิลปะสร้างสรรค์
                : การแต่ง คำขวัญรณรงค์

        ประสบการณ์ การอ่าน
        เช่น : มายแมพ  เรื่อง  กล้วย 

        มุมประสบการณ์ทางภาษา
        เช่น :  มุมภาษา  มี นิทาน  หุ่นนิ้ว  หุ่นมือ  เพลง  กระดาษ+สี
   
        กิจกรรกลางแจ้ง   การเล่นเกม

        สิ่งที่เป็น รูปธรรม

        สอดคล้องกับ กิจวัตรประจำวัน
        - การเล่าสิ่งที่พบเห็น
        - การลงชื่อมาเรียน


แนวคิดพื้นฐานของ การสอนภาษา

 การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 การเรียนรู้ คือ การใช้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5

 การเรียนรู้ คือ การเรียนรู้อย่างมีอิสระ

 การเรียนรู้ คือ เราต้องเชื่อว่า เด็กเรียนรู้ได้  เปลี่ยนแปลงได้

 การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้แบบ ธรรมชาติ


อาจารย์ให้เข้า หอประชุม เพื่อร่วมงาน  วันสถาปนามหาวิทยาลัย  72 ปี จันทรเกษม
                  

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนการสอน ครั้้งที่ 13


อาจารย์ให้ คิดคำขวัญรณรงค์  " งดเหล้า ..ตัวอย่าง   คำขวัญที่เพื่อนๆ คิดกันในห้อง 


1. ดื่มสุราเหมือนฆ่าชีวิต  คิดสักนิดก่อนจะดื่ม
2. เก็บเงินใส่ขวด  ดีกว่าเจ็บปวด เพราะเป็น ตับแข็ง
3. สุรา กินแล้วเมา   กลับบ้านเก่า ก่อนใครๆ
4. สุรา เป็นยาเสพติด   ดื่มนิดก็ติดใจ   ถ้าไม่อยากตายไว  ต้องห่างไกลพิษสุรา ..อาจารย์ให้อ่านการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เรื่องช้างน้อยอัลเฟรด  

เขียนโดย   นฤมล   เนียมหอม


เรื่องย่อ

อัลเฟรด เป็นช้างที่มีงวงยาวมาก  อัลเฟรดรู้สึกอับอายที่ตนเองมีงวงยาวกว่าช้างตัวอื่นๆ จึงพยายามซ่อนงวงของตน วันหนึ่งอัลเฟรดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่บนกระดานลื่น อัลเฟรดได้ใช้งวงช่วยเด็กผู้หญิงลงมา เหล่าสัตว์อื่นๆ พากันชื่นชม อัลเฟรด ตั้งแต่นั้นมา อัลเฟรด ก็อยู่อย่างมีความสุข แม้ว่าตนเองจะไม่เหมือนใคร

แนวคิด 
แม้ว่าเด็กๆ จะแตกต่างจากคนอื่น เด็กๆ ก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้  การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสื่งที่ดี ที่เด็กๆควรปฏิบัติอยู่เสมอ เด็กๆควรขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ


เกมการศึกษาพัฒนาความรู้

- ภาพตัดต่อ             - จิ๊กซอร์

- จับคู่ภาพเหมือน    - โดมิโน่

- ล็อตโต้ / การศึกษาจากภาพใหญ่ รายละเอียดในภาพ

- ความสัมพันธ์ สองแกน     

- อุปมา อุปไมย        - อนุกลมบันทึกการเรียนการสอน ครั้งที่ 12ชดเชยการเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ " การอบรมสื่อประยุกต์ "
โดย  รอง ผอ. ศิริพร   แย้มเงิน

ท่่านวิทยากรให้บันทึก บทกลอน เกี่ยวกับ แม่และพ่อ

กลอนวันแม่ 
 มาลัยน้อย ร้อยใจ มาไหว้แม่            เป็นรักแท้กว่าลูกเกินใฝ่หา
พระคุณแม่ สุดล้ำ พรรณนา               ลูกบูชา แม่ไว้ ในใจเอย ..

พระคุณแม่
         แม่จ๋า  แม่จ๋า                ตั้งหน้าตั้งตา
หาข้าวของให้                       ให้นมให้น้ำ
           แม่ทำทั่วไป                           เพราะ ความรักใคร่
น้ำใจแม่ดี                              ให้กินให้นอน
แม่กกแม่สอน                        ให้เล่นเต็มที่  
หาใครรักเท่า                         แม่เราไม่มี
      ความรักอย่างนี้                      เป็นศรี ลูกเอย .. 

ท่านวิทยากร การสอนประดิษฐ์ดอกพุทธรักษาเพื่อใช้ในการจัดบอร์ด และ ประโยน์อื่นๆ

ภาพขั้นตอน การประดิษฐ์

ผลงานของดิฉันบันทึกการเรียนการสอน ครั้งที่ 11- อาจารย์ดูความคืบหน้า การทำสื่อจากปฏทิน
- อาจารย์ นัดเรียนชดเชย วันอาทิตย์
- อาจารย์สอนเรื่อง  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางภาษา

การฟัง
          - ฟังนิทาน  ฟังเพลง  ฟังเรื่องราว  ฟังข่าว  คำกลอน/คำคล้องจอง

สื่อ หรือ เทคนิค
          - ปริศนาคำทาย / สุภาาษิต  ฟังข้อตกลง  คำสั่ง

- อาจารย์ลองให้ทำกิจกรรม ตามคำสั่ง
     กิจกรรม
          - บอกชื่อผลไม้
          - ปรบมือ

การพูด
          - แนะนำตนเอง
          - แนะนำผู้อื่น
          - พูดเรื่องราวต่างๆ / บรรยาย
          - เล่าประสบการณ์ / เล่านิทาน
          - แสดงความคิดเห็น
          - ถาม - ตอบ
          - อธิบาย / ชี้แจง
          - ร้องเพลง
          - ท่องคำคล้องจอง / กลอน


ตัวอย่าง กิจกรรมการพูด

อาจารย์ให้คิด โฆษณา  ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์ 


          - ของรักของหวง

          - โฆษณา
โฆษณา :  พี่ค๊ะ  พี่ค๊ะ  ร้อนๆจะกินอะไร ก็  " นมสดยูเอชที ตรา ฮ็อกกี้ " ไง
                      แล้วมันดียังไง? .. ก็ นมสดยูเอชที มีส่วนผสมของนมฮ็อกไกโด มีแคลเซี่ยมสูง มีส่วนผสมของวิตามิน 5 ชนิด มีทั้ง รสจืด รสหวาน รสกล้วย  รสช็อกโกแลต  รสสตอเบอร์รี่  รสพร่องมันเนย  กล่องละ 12 บาท เท่านั้น  !! อย่าลืม มาดื่มนม กันนะค๊ะ

          - ประกาศ
ประกาศ  :  ห้องน้ำ ห้องนี้ ชำรุด!! งดใช้บริการ ชั่วคราว คะ

          - ประชาสัมพันธ์ หรือ  PR
PR : ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ทีลานอเนกประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันอาทิตย์นี้ เวลา 5 โมงเย็น อย่าลืมมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเรากันนะคะ

          - เล่าข่าวเช้านี้ / เล่าเรื่อง ต้องมี อ้างอิง

          - เล่าประสบการณ์ / เล่าเรื่อง เสาร์ - อาทิตย์

การอ่าน
          - อ่านภาพ
          - สร้างเรื่องราว

ตัวอย่างกิจกรรม
          - อ่านภาพที่มีความหมายง่ายๆ
          - สร้างเรื่องจากภาพ

การเขียน
          - เขียนเล่าเรื่องให้ครูเขียน
          - เขียนชื่อ : เวลามาเรียน / เขียนที่อุปกรณ์ต่างๆ
          - เขียนภาพ
          - เขียนสัญลักษณ์

อาจารย์ให้ทำ กิจกรรมนำคำทั้ง 2 คำ มารวมกัน จะเกิดเป็น คำใหม่  ดังภาพ
รถ + ไฟ =  รถไฟ 


อาจารย์ ให้นำภาพ ที่เพื่อนๆในกลุ่ม วาดขึ้นมา ของใครของมัน มาสร้างเป็นเรื่องราว
กลุ่มของดิฉน มี ภาพดังนี้
1. คน2คน เป็น ผู้ชาย กับ ผู้หญิง
2. รูปหัวใจ
3. แหวน
4. ป่า
5. กบ
6. กระต่าย ดิฉันวาดภาพ กระต่าย
7. ควาย 

กลุ่มดิฉัน นำภาพทั้ง 7 ภาพ มารวมกันเป็นเรื่องราว คือ 

>>>  มีคู่รักอยู่ คู่หนึ่ง เขาทั้ง 2 คน รักกัน และได้ แต่งงานกัน เขาทั้ง2 ได้ไป ฮัลนิมูลกัน ในป่า ได้เจอกับ กบ เจอกับ กระต่าย และเจอกับ ควาย และแล้ว เขาทั้ง 2 คน ก็ ขี่ควายกลับบ้าน ...